Technologické postupy vrtání studny

První věc, kterou by měl dobrý stavebník vrtané studny provést na novém pozemku, je hydrogeologický průzkum za účelem vrtané studny. Na základě informací o geologickém podloží, které takto získá, pak může vhodným způsobem upravit dispozice domu – například umístit postel v ložnici tak, aby nestála tzv. na prameni. Voda ze studny se navíc bude hodit již při realizaci hrubé stavby.

Ptáte se možná, proč právě vrtaná studna… Vrtané studny jsou vydatnější a levnější než studny kopané, proto jsou i výhodnější. Navíc jsou vhodné pro větší hloubky. Díky tomu také mívají kvalitnější vodu. Ve srovnání s vrtanými pak mají kopané studny řadu nevýhod, a proto se dnes už téměř nevyskytují. Krom toho je zakázáno kopat studny svépomocí, protože tak došlo k mnoha smrtelným úrazům.

Je tedy výhodné nechat na pozemku vyvrtat nejprve studnu, respektive průzkumné vrty. Postupujeme následujícím způsobem – ohlásíme průzkumný vrt za účelem realizace vrtané studny a vyvrtáme studnu. Pak teprve realizujeme základovou desku apod. Můžeme tak předejít mnoha nepříjemným obtížím.

vrtané studny​​​​

Kopaná studna má poměrně velkou akumulaci, protože však nedosahuje větších hloubek a těsnění mezikruží pod povrchem je většinou nedostatečné, čerpaná voda bývá často druhotně znečištěná z povrchu. Kopané studny jímají většinou první dosažený horizont podzemní vody, jehož kvalita přímo závisí na srážkové vodě. Jsou tedy na srážkách závislé a v suchých letních obdobích nebo za zimních holomrazů jejich hladiny dosti kolísají.

Výhody:

  • větší akumulace

Nevýhody:

  • jímání vody pouze dnem
  • při poklesu srážek nesnadný nástup hladiny
  • jímání povrchové a podpovrchové vody 
  • vysoké náklady neodpovídající výsledku

 

Vrtané studny Dohnal & Marek
IČ: 64272753

Česká republika

+420 732 144 048
+420 732 631 078
p-m.studny@seznam.cz

O cookies

Petr Dohnal
Oslavice 76
Velké Meziříčí

Miloš Marek
Olší nad Oslavou 109
Velké Meziřičí